Skip to main content

More right-solid
More right-solid
More right-solid
More right-solid
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Reviewed
Creator
Community Texts
Mar 9, 2018 Johan Henrik Kreüger
texts
eye 469
favorite 0
comment 1
A Swedish book "On steam engines and their use, primarily at sea" (1833), as scanned by Google.
( 1 reviews )
Topic: steam engines
Community Texts
texts
eye 3,305
favorite 1
comment 0
German-to-Swedish translation dictionary
Topics: German language, Swedish language, dictionary
Community Texts
texts
eye 642
favorite 0
comment 0
A journey written as a series of letters from newspaper editor H.B. Palmær to writer Wilhelm von Braun. First published in 1848, reprinted in 1963.
Topic: Sweden
Community Texts
- Семёнов-Тян-Шанский, Пётр Петрович (1827-1914)
texts
eye 1,864
favorite 0
comment 0
Pyotr Semyonov-Tyan-Shansky: "Geographic-Statistical Dictionary of the Russian Empire", volume 4 (of 5): P-S Семёнов-Тян-Шанский, Пётр Петрович: "Географическо-статистический словарь Российской Империи", Томь IV: Павастерортъ — Сятра-Касы http://en.wikipedia.org/wiki/Pyotr_Semyonov-Tyan-Shansky...
Topics: geography, statistics, Russia
Community Texts
texts
eye 3,102
favorite 0
comment 0
Swedish translation by Otto Wilhelm Ålund of Wieck's "Buch der Erfindungen", volume 2 (of 7). Metersystemet. Skruffartyget. Väderqvarnen. Häfstången och blocket. Vågen och areometern. Pendeln och centrifugalmaskinen. Barometern och manometern. Luftbalongen och luftseglingen. Luftpumpen och den atmosferiska brefposten. Hydrauliska maskiner. Ljuset. Speglar och spegelapparater. Prismat och spektralanalysen. Camera obscuran. Ögat. Panoraman, kromatropen och stereoskopet....
Topics: inventions, history of technology
Community Texts
- Carl Häggquist
texts
eye 2,194
favorite 0
comment 0
Dictionary of scholarships available for students at Uppsala University in Sweden, compiled by Carl Häggquist in 1950.
Topics: scholarships, Uppsala University
Community Texts
texts
eye 1,240
favorite 1
comment 0
This is volume 1 (of 4) of the first encyclopedia originally written in Swedish. It is described at http://sv.wikipedia.org/wiki/Svenskt_konversationslexikon
Topics: encyclopedia, Sweden
Community Texts
texts
eye 564
favorite 0
comment 0
Volume 5 (1833) of the collected works by Carl Gustaf af Leopold, a Swedish poet and linguist, as scanned by Google. This is a better (more recent) version of http://www.archive.org/details/samladeskrifter01leopgoog now including pages 174-175 and 302-303.
Community Texts
texts
eye 12,117
favorite 2
comment 0
Volume 1 of 4 of Gabriel Anrep: Svenska adelns ättar-taflor, a genealogic dictionary of Swedish nobility.
Topics: genealogy, nobility, Sweden
Community Texts
- Jan Myrdal
texts
eye 65
favorite 0
comment 0
The novel "Jubelvår" by Jan Myrdal (born 1927), first published in 1955. Scanned in 600 dpi bitonal from the 1986 illustrated edition.
Topic: novel
Community Texts
- Emil Åhrén
texts
eye 1,311
favorite 0
comment 0
The book "De stora världsproblemen i den gudomliga uppenbarelsens och historiens ljus" (the great problems of the world in the light of divine revelation and of history), published in 1920 by Emil Åhrén (1865-1936), who was editor of the periodicals of the Seventh Day Adventists in Sweden.
Topic: World War I
Community Texts
texts
eye 184
favorite 0
comment 0
This is volume 2 (of 4) of the first encyclopedia originally written in Swedish. It is described at http://sv.wikipedia.org/wiki/Svenskt_konversationslexikon
Topics: encyclopedia, Sweden
Community Texts
texts
eye 2,780
favorite 0
comment 0
Swedish-to-German translation dictionary
Topics: Swedish language, German language, dictionary
Community Texts
- Axel Klint
texts
eye 3,606
favorite 0
comment 0
Swedish-German dictionary. Using the old Swedish spelling (1889-1906: dt, fv, hv) but the new (1901-1996) German spelling. An appendix (the last 32 pages): Tysk ordböjning, inflection of German words.
Topics: dictionary, Swedish language, German language
Community Texts
- Иннокентий Анненский
texts
eye 264
favorite 0
comment 0
Иннокентий Анненский — Царь Иксион. Трагедия в пяти действиях с музыкальными антрактами. — СПб., 1902 Innokenty Annensky — The King Ixion. The tragedy in five acts with a music interludies. — Saint Petersburg, 1902 As scanned by Google, http://books.google.ru/books?id=0NENAAAAIAAJ
Topic: drama
Community Texts
texts
eye 12,812
favorite 0
comment 0
A Swedish biographic dictionary (Who's who), Skåne/Scania (southern Sweden)
Topics: biography, biographic dictionary, Sweden, Skåne
Community Texts
texts
eye 2,200
favorite 0
comment 0
Swedish translation of Wieck's "Buch der Erfindungen", volume 1 (of 7). Inledning. Bygnadskonsten och de tekniska konsterna. Bygnadskonstens teknik och de olika slagen af bygnader. Stadsanläggningar. Vägar. De mångfaldigande konsterna. Skriftens och skrifkonstens historia. Boktryckarkonstens uppfinning. Träsnidarkonsten. Koppar- och stålstickarkonsterna. Litografins uppfinning. De grafiska konsterna i kombinerad användning för tillverkning af värdepapper.
Topics: inventions, history of technology
Community Texts
texts
eye 3,387
favorite 0
comment 0
First three parts of Jan Myrdal's autobiography, published in one volume.
Topic: autobiograhy
Community Texts
- Семёнов-Тян-Шанский, Пётр Петрович (1827-1914)
texts
eye 2,590
favorite 0
comment 0
Pyotr Semyonov-Tyan-Shansky: "Geographic-Statistical Dictionary of the Russian Empire", volume 5 (of 5): T-Ya Семёнов-Тян-Шанский, Пётр Петрович: "Географическо-статистический словарь Российской Империи", Томь V: Таарджалъ — Яя http://en.wikipedia.org/wiki/Pyotr_Semyonov-Tyan-Shansky...
Topics: geography, statistics, Russia
Community Texts
- Семёнов-Тян-Шанский, Пётр Петрович (1827-1914)
texts
eye 2,451
favorite 0
comment 0
Pyotr Semyonov-Tyan-Shansky: "Geographic-Statistical Dictionary of the Russian Empire", volume 2 (of 5): D-K Семёнов-Тян-Шанский, Пётр Петрович: "Географическо-статистический словарь Российской Империи", Томь II: Дабанъ — Кяхтинское градоначальство http://en.wikipedia.org/wiki/Pyotr_Semyonov-Tyan-Shansky...
Topics: geography, statistics, Russia
Community Texts
- Семёнов-Тян-Шанский, Пётр Петрович (1827-1914)
texts
eye 2,191
favorite 0
comment 0
Pyotr Semyonov-Tyan-Shansky: "Geographic-Statistical Dictionary of the Russian Empire", volume 1 (of 5): A-G Семёнов-Тян-Шанский, Пётр Петрович: "Географическо-статистический словарь Российской Империи", Томь I: Аа — Гямъ-Маликъ http://en.wikipedia.org/wiki/Pyotr_Semyonov-Tyan-Shansky...
Topics: geography, statistics, Russia
Community Texts
texts
eye 3,364
favorite 1
comment 0
This is volume 4 (of 4) of the first encyclopedia originally written in Swedish. It is described at http://sv.wikipedia.org/wiki/Svenskt_konversationslexikon
Topics: encyclopedia, Sweden
Community Texts
texts
eye 1,140
favorite 0
comment 0
French glossary for Swedish schools
Topics: French langauge, Swedish language, dictionary
Community Texts
texts
eye 2,852
favorite 0
comment 0
Swedish translation by Otto Wilhelm Ålund of Wieck's "Buch der Erfindungen", volume 5 (of 7). Malning och bakning. Sockret. Infusionsdryckerna. Kaffe, te och kakao. Tobaken och de öfriga narkotiska njutningsmedlen. Jäsdryckerna. Bränvinsbränning och sprittillverkning. Vinet. Ölet och ölbryggningen. Kryddor, droger, läkemedel och gifter. Köttet och dess användning. Tvål- och ljustillverkningen. Oljor och fett. Eteriska oljor och parfymer. Belysningen. Uppvärmningen och...
Topics: inventions, history of technology
Volume 1786:1 of the Transactions of the Swedish Academy (Svenska Akademiens handlingar), the very first volume, containing inaugural speeches. This is a reprint in 1801, as scanned by Google. An earlier version of the same book, but with some pages missing, and lacking a Djvu file, is http://www.archive.org/details/svenskaakademie30akadgoog
Topic: Swedish Academy
Community Texts
texts
eye 1,059
favorite 0
comment 0
A biography of Edison, the inventor, written in Swedish by Elsa Ribbing (1875-1935).
Topics: Thomas Alva Edison, biography
Community Texts
texts
eye 202
favorite 1
comment 0
This is volume 3 (of 4) of the first encyclopedia originally written in Swedish. It is described at http://sv.wikipedia.org/wiki/Svenskt_konversationslexikon
Topics: encyclopedia, Sweden
Community Texts
texts
eye 2,398
favorite 0
comment 0
Spiritual and patriotic songs, composed and collected by K.G. Sjölin
Topics: Sweden, music
Community Texts
- Pehr Hörberg
texts
eye 1,369
favorite 0
comment 0
Autobiography of Swedish painter Pehr Hörberg (1746-1816) as written in 1791 and reprinted in 1968.
Topic: autobiography
Community Texts
texts
eye 9,226
favorite 1
comment 0
Volume 4 of 4 of Gabriel Anrep: Svenska adelns ättar-taflor, a genealogic dictionary of Swedish nobility.
Topics: genealogy, nobility, Sweden
Community Texts
texts
eye 7,747
favorite 0
comment 0
A book to celebrate the 50th anniversary of the alumni association (Tekniska föreningen, founded 1875) at the Engineering school (Tekniska gymnasiet/läroverket, founded 1857) in Örebro, Sweden.
Topics: Sweden, Örebro, schools, history of technology
Community Texts
- Haldur R. Grüner
texts
eye 1,322
favorite 0
comment 0
"Dansk Handelsbrevbog" (1859) is a book containing examples of business letters as well as a dictionary of business terms. It was written by Haldur R. Grüner (1818-1858), founder of Grüners Handelsacademi, a business school in Copenhagen. It constitutes volume 5 of his "Encyclopædi for Handlende, Söfarende, Fabrikanter og andre Forretningsmænd".
Topic: business, trade, dictionary
Community Texts
- Jacob Philip Tollstorp (1777-1848)
texts
eye 1,118
favorite 0
comment 0
Description of Linköping, a book in Swedish published in 1834, containing 176 pages of text, 9 statistical tables, and a map of the town. Digitized in colour by Linköping city library, http://www.linkoping.se/bibliotek/ Bibliographic information available at http://libris.kb.se/bib/242343
Topics: Linköping, Sweden, geography, statistics
Community Texts
texts
eye 2,598
favorite 0
comment 0
Swedish translation by Otto Wilhelm Ålund of Wieck's "Buch der Erfindungen", volume 4 (of 7). Bruksarbetaren. Jernet och jernindustrin. Zink, kadmium, kobolt, nickel, antimon och vismut. Kopparn. Bly, tenn och qvicksilfver. De ädla metallerna. Guldet, platinan och hennes följeslagare. Aluminium och magnesium. De konstgjorda ädelstenarna. Lervarorna och deras tillverkning. Kalk, cement och gips. Alun, soda och salpeter. Glaset och dess förarbetning. Svaflets industrier. Elddonet...
Topics: inventions, history of technology
Swedish translation by Otto Wilhelm Ålund of Wieck's "Buch der Erfindungen", volume 3 (of 7). De nyttiga bergarterna och stenbrytaren. Jordborren och de borrade brunnarna. Grufbrytningen. Grufarbetaren och gruffälten. Brytningen af de fossila bränsleämnena. Koksaltet. Ädelstenarna. Tillgodogörandet af råämnena från jordytan. Landthushållningen. Åkerjorden. Växternas näring. Åker och äng. Trädgårdsskötsel. Frukt- och vinodling. Boskapsskötseln. De vigtigaste...
Topics: inventions, history of technology
This is one of two reports that the Swedish ministry for foreign affairs compiled after World War II regarding the events in 1940 when Nazi Germany was allowed to take some transports through neutral Sweden. This report covers April-June 1940. The other one covers June-December 1940.
Topics: World War II, WWII, Sweden, railroad
Community Texts
- Семёнов-Тян-Шанский, Пётр Петрович (1827-1914)
texts
eye 3,021
favorite 0
comment 0
Pyotr Semyonov-Tyan-Shansky: "Geographic-Statistical Dictionary of the Russian Empire", volume 3 (of 5): L-O Семёнов-Тян-Шанский, Пётр Петрович: "Географическо-статистический словарь Российской Империи", Томь III: Лаарсъ — Оять http://en.wikipedia.org/wiki/Pyotr_Semyonov-Tyan-Shansky...
Topics: geography, statistics, Russia
Translations into English by N.G. Agander of "Select orations, and other important papers, relative to the Swedish Academy" originally written in Swedish by various authors, including His Majesty Gustavus III, and published in London in 1792; as scanned by Google.
Topic: Swedish Academy
This Swedish book compiled by Per Adam Wallmark provides a comprehensive overview of the Swedish government's reports on all branches of the administration to the parliament sessions of 1809-1834, followed by accounts of the following years 1834-1838. The 1st edition was published in 1835. This is the 2nd edition.
Topics: Sweden, government
Community Texts
- Anders Fredrik Dalin
texts
eye 1,740
favorite 0
comment 0
This is volume 1 (of 2, "förra delen, A-K") of a "Dictionary of the Swedish language", published in 1850. It is wellknown and commonly referred to as "Dalins ordbok" (Dalin's dictionary). Volume 2 ("senare delen, L-Ö") was published in 1853.
Topics: Swedish language, dictionary
Community Texts
- Per Adolf Granberg (1770-1841)
texts
eye 306
favorite 0
comment 0
A book on the history of shipping on Trollhätte canal in Sweden, as scanned by Google.
Topics: canals, shipping, Sweden
Community Texts
- Jan Myrdal
texts
eye 431
favorite 0
comment 0
A biography of August Strindberg (1849-1912), written by Jan Myrdal (born 1927). First published in 2000. Scanned in 600 dpi bitonal from the 2003 paperback edition. ISBN 91-27-09491-X
Topics: biography, Swedish literature
Community Texts
texts
eye 3,414
favorite 0
comment 0
Swedish translation by Otto Wilhelm Ålund of Wieck's "Buch der Erfindungen", volume 6 (of 7). Maskinbygnadskonsten och hennes hjelpmedel. Eldvapnen, de blanka vapnen och stålverktygen. Låsen, de brandfria kassaskåpen och spiktillverkningen. Nåltillverkningen. Förarbetningen af bleck och tillverkningen af stålpennor. Urtillverkningen. Guldsmeds- och juvelerarkonsten. Träets bearbetning. Svarfkonsten och leksakstillverkningen. Vagnmakeriet. Korg- och halmflätning. Trådämnenas...
Topics: inventions, history of technology
Community Texts
texts
eye 10,758
favorite 1
comment 0
A supplement to "Vem är det", the Swedish biographic dictionary, this volume lists people who died.
Topics: biography, biographic dictionary, Sweden
Community Texts
texts
eye 12,619
favorite 1
comment 0
A biographic dictionary for Sweden, similar to the Who's who.
Topics: biography, biographic dictionary, Sweden
Community Texts
- Jan Myrdal
texts
eye 1,345
favorite 0
comment 0
A novel
Review of Fridtjof Nansen's "Eskimo Life" (1893), English translation by William Archer. A single column without signature on page 23 of the New York Times for November 19, 1893.
Topics: Greenland, inuit, literature, review, polar exploration
Community Texts
texts
eye 1,452
favorite 0
comment 0
This is one of two reports that the Swedish ministry for foreign affairs compiled after World War II regarding the events in 1940 when Nazi Germany was allowed to take some transports through neutral Sweden. The first report covers April-June 1940. This one covers June-December 1940.
Topics: World War II, WWII, Sweden, railroad
Community Texts
- Olof Åkerrén
texts
eye 372
favorite 0
comment 0
History of Swedish blast furnaces from 1786 to 1805 (44 pages), by Olof Åkerrén, as scanned by Google.
Topics: iron, blast furnaces, Sweden
Community Texts
- Bertha von Suttner
texts
eye 1,574
favorite 0
comment 0
Swedish translation of "Die Waffen nieder!"
Topic: peace
Community Texts
texts
eye 8,124
favorite 1
comment 0
Volume 2 of 4 of Gabriel Anrep: Svenska adelns ättar-taflor, a genealogic dictionary of Swedish nobility.
Topics: genealogy, nobility, Sweden
Community Texts
texts
eye 8,374
favorite 1
comment 0
Volume 3 of 4 of Gabriel Anrep: Svenska adelns ättar-taflor, a genealogic dictionary of Swedish nobility.
Topics: genealogy, nobility, Sweden
Community Texts
texts
eye 2,716
favorite 0
comment 0
Swedish translation by Otto Wilhelm Ålund of Wieck's "Buch der Erfindungen", volume 7 (of 7). Blick på handelns och slöjdflitens utveckling samt verldshandelns gång. Verldshandelns utveckling under den nyare tiden. Verldshandelns utveckling i adertonde århundradet. Verldshandelns utveckling och utbredning i nittonde århundradet. De stora handelsvägarna förr och nu. Poster och postväsen. Samfärdsmedlen i hufvudstäderna. Jernvägarna som samfärdsmedel. Floder och kanaler....
Topics: inventions, history of technology, trade